Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dijous, 15 de gener de 2015

Intensius Preparació FCE - CAE

INICI CURS: 2 DE FEBRER DE 2015. PLACES LIMITADES!

Campus 25 Idiomes us proposa uns cursos intensius de nivells FCE (B2) i CAE (C1) orientats a qualsevol alumne que vulgui fer un veritable procés d’immersió lingüística que li permeti practicar constantment la dinàmica i estructura dels exàmens oficials proposats pel British Council i per la University of Cambridge (ESOL Examinations).

METODOLOGIA I FUNCIONAMENT DE LES CLASSE

1. L’alumne treballa els continguts del nivell i l’estructura de l’examen mitjançant el llibre de text Ready for FCE / CAE i MOCKS EXAMS

2. A classe es corregeixen tots els exercicis, es desterren errors, es faciliten noves estratègies lectores i recursos escripturals que combinen l’adquisició del vocabulari específic que reclama el nivel

3. Es potencia l’expressió oral segons la dinàmica de l’speaking així com la visualització i l’anàlisi de les imatges per parelles

4. Es revisa tota la gramàtica de cada nivell i es treballen les estructures lingüístiques recurrents, els apartats relatius a la transformació d’oracions i a la flexió gramatical i léxica

Campus 25 tramita tot el procés de matriculació als exàmens i acompanya els candidats a les seus oficials del British Council

INICI DE CURS I HORARIS

FCE
MATÍ: dilluns i dimecres de 9:30h a 12:30h
TARDA: dilluns, dimecres i divendres de 19:30h a 21:30h

CAE
MATÍ: dimarts i dijous de 9:30h a 12:30h
TARDA: dimarts, dijous i divendres de 19:30h a 21:30h

PREUS
El preu del curs és de 170€ al mes (6 quotes)
El llibre té un cost de 42€

MATRÍCULA: qualsevol alumne nou pagarà 30 EUROS, en efectiu, al formalitzar-la. Als següents cursos ja no caldrà abonar-la.

DOCUMENTACIÓ: DNI + FOTOGRAFIA + Nº COMPTE PER DOMICILIAR EL PAGAMENT
CONTACTE: 934902226; campus25@campus25.es