Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dilluns, 19 de gener de 2015

Dates inscripcions a les proves d'accés a la universitat


ACCÉS A LA UNIVERSITAT MÉS GRANS DE 25 ANYS

Febrer
Del 18 de febrer al 2 de març: Termini per formalitzar la matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

Març
3 de març: Darrer dia de lliurament de la documentació que cal presentar per a les proves. 


ACCÉS A LA UNIVERSITAT SELECTIVITAT PAU

Prematrícula batxillerat (*)      
(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)
Del 18 (dc.) de febrer al 2 (dl.) de març
Matrícula alumnes lliures batxillerat/PAP (*)             
(Alumnes amb el batxillerat finalitzat)
Del 4 (dl.) a l’11 (dl.) de maig
Matrícula alumnes CFGS/PAP (*)
Del 13 (dc.) al 19 (dt.) de maig 
Matrícula batxillerat (*)                                             (Alumnes que cursen 2n de batxillerat)
Del 21 de maig a l'1 de juny

 


ACCÉS A LA UNIVERSITAT MÉS GRANS DE 25 ANYS- UNED

DEL 2 AL 13 DE FEBRER. La matrícula es farà, exclussivament, a la página oficial de la UNED.


 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PAU – UNED

DEL 16 DE MARÇ AL 18 DE MAIG. La matrícula es farà, exclussivament, a la página oficial de la UNED.


Atentament,

Mònica Benítez

Coordinadora pedagògica d’accés a la universitat

divendres, 16 de gener de 2015
Augmenten els graduats en FP entre 16 i 24 anys que troben feina, un canvi de tendència respecte els últims anys


  • Els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys
 
  • L’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2014 analitza la situació laboral de 33.950  graduats presencials en l’any 2013
 
  • Creix el nombre de graduats en formació professional, incrementant un 4% respecte l’any anterior
 
  • Es manté el fet que els graduats aposten per continuar amb la formació, conscients que a major nivell de qualificació, més bones són les opcions d’inserció

 

dijous, 15 de gener de 2015

Intensius Preparació FCE - CAE

INICI CURS: 2 DE FEBRER DE 2015. PLACES LIMITADES!

Campus 25 Idiomes us proposa uns cursos intensius de nivells FCE (B2) i CAE (C1) orientats a qualsevol alumne que vulgui fer un veritable procés d’immersió lingüística que li permeti practicar constantment la dinàmica i estructura dels exàmens oficials proposats pel British Council i per la University of Cambridge (ESOL Examinations).

METODOLOGIA I FUNCIONAMENT DE LES CLASSE

1. L’alumne treballa els continguts del nivell i l’estructura de l’examen mitjançant el llibre de text Ready for FCE / CAE i MOCKS EXAMS

2. A classe es corregeixen tots els exercicis, es desterren errors, es faciliten noves estratègies lectores i recursos escripturals que combinen l’adquisició del vocabulari específic que reclama el nivel

3. Es potencia l’expressió oral segons la dinàmica de l’speaking així com la visualització i l’anàlisi de les imatges per parelles

4. Es revisa tota la gramàtica de cada nivell i es treballen les estructures lingüístiques recurrents, els apartats relatius a la transformació d’oracions i a la flexió gramatical i léxica

Campus 25 tramita tot el procés de matriculació als exàmens i acompanya els candidats a les seus oficials del British Council

INICI DE CURS I HORARIS

FCE
MATÍ: dilluns i dimecres de 9:30h a 12:30h
TARDA: dilluns, dimecres i divendres de 19:30h a 21:30h

CAE
MATÍ: dimarts i dijous de 9:30h a 12:30h
TARDA: dimarts, dijous i divendres de 19:30h a 21:30h

PREUS
El preu del curs és de 170€ al mes (6 quotes)
El llibre té un cost de 42€

MATRÍCULA: qualsevol alumne nou pagarà 30 EUROS, en efectiu, al formalitzar-la. Als següents cursos ja no caldrà abonar-la.

DOCUMENTACIÓ: DNI + FOTOGRAFIA + Nº COMPTE PER DOMICILIAR EL PAGAMENT
CONTACTE: 934902226; campus25@campus25.es