Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dimarts, 1 d’abril de 2014


Benvolgut alumnat del curs d'accés a cicles formatius de grau superior.
Us recordo que demà dimecres s'inicia el termini de presentació de la documentació en el centre.
  • Des del 2 d’abril de 2014 i fins a les 18 hores del 10 d’abril, totes les persones inscrites han de presentar a l’institut triat la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
b) Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa.
b) Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.
c) Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
d) Sol·licitud d’exempció de la part específica per disposar del títol de grau mitjà del mateix grup d'itineraris.
Cal presentar fotocòpia del títol o del resguard de sol.licitud del títol
  • En el moment de la presentació, la persona aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s’ha inscrit telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades. La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació del motiu d’exclusió, si s’escau, i les possibles exempcions atorgades, es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament a partir del dia 22 d’abril de 2014.
  • La llista definitiva de persones inscrites, amb la indicació del motiu d’exclusió, si s’escau, i de les possibles exempcions atorgades, es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament, a partir del dia 29 d’abril de 2014.

Si teniu cap dubte, consulteu-me.
Gràcies i salutacions
Josep
Campus25
_______________________________________________________________________________________________________________________________