Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dimecres, 26 de març de 2014

Segon simulacre d'accés a la universitat!

Ja és dimecres!!!! Demà tenim la fase general del segon simulacre d'accés a la universitat, això significa que ja queda menys per a l'examen oficial!!!! L'únic consell que m'atreveixo a donar-vos és el següent: tranquil·litat i molta il·lusió.
Una abraçada,
Mònica

dilluns, 17 de març de 2014

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària - Nova informació del GENCAT

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).
L’objectiu de la prova és valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.

En què consisteix la prova d'aptitud personal?

Per als estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat a Catalunya i per als estudiants que tornin a presentar-se a la fase general de les PAU, aquests exercicis seran els de llengua castellana i llengua catalana que faran a les PAU. Per a la resta d’estudiants, els exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAP, tot i seguir el mateix model d’examen que el de les PAU, no inclouran preguntes sobre les lectures prescriptives/obligatòries de batxillerat.
Aquests exercicis es faran el mateix dia i a la mateixa hora que els de les PAU (convocatòria de juny: 11 de juny a les 9.00 hores, llengua castellana; i a les 11.00 hores, llengua catalana).
 

Superació de la PAP

La prova d’aptitud personal (PAP)  es considerarà  superada amb l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 punts com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4 punts.
La qualificació de la prova d’aptitud personal és d’APTE/A o NO APTE/A.
En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 5 punts l’estudiant serà considerat  NO APTE/A i, per tant, no podrà ser admès en aquests estudis de grau.
La mitjana de la prova d’aptitud personal es farà sempre tenint en compte les qualificacions més altes obtingudes en els exercicis de llengua catalana i llengua castellana (o llengua estrangera) de les PAU, amb independència de la convocatòria en què s’han superat cadascuna de les matèries i de si s’ha superat la fase general de les PAU o de la prova per a més grans de 25 o 45 anys.
 

Validesa de les proves

Les proves tindran validesa indefinida.
 

Col·lectius d'estudiants

Segons els estudis cursats anteriorment es qualificaran les PAP a partir dels criteris establerts per a cadascun dels col·lectius d'estudiants.
 

Matrícula de la PAP

La matrícula es farà a través del portal Accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
Els estudiants que es matriculin de la fase general de les PAU a Catalunya no han de fer cap altre tràmit addicional. 
L’estudiant pot presentar-se als dos exercicis d’examen o només a un d’ells (llengua castellana, llengua catalana o llengua estrangera).
La millora de nota en els exercicis de llengua catalana i llengua castellana i/o llengua estrangera tindrà només efectes per superar la PAP (APTE). No es tindrà en compte en cap cas per al conjunt del càlcul de la nota d’accés.
Dates de matrícula de la convocatòria de juny: 

Estudiants amb el títol de batxillerat o assimilats
del 5 al 12 de maig
Estudiants procedents de CFGS o assimilats
del 14 al 20 de maig
Estudiants que estiguin cursant 2n de batxillerat a Catalunya
del 22 de maig al 2 de juny
Estudiants amb les proves per a més grans de 25 anys i 45 anys
del 22 de maig al 2 de juny

El dia 6 de juny l’estudiant podrà consultar al portal Accesnet el Tribunal i el lloc de la prova.
Dates de matrícula de la convocatòria de setembre:

Per a tots els estudiants
del 21 al 23 de juliol

El dia 2 de setembre  l’estudiant podrà consultar al portal Accesnet el Tribunal i el lloc de la prova. 
 

Dates de les proves

Convocatòria de juny:  11 de juny
9.00-10.30        Llengua castellana
11.00-12.30      Llengua catalana

Convocatòria de setembre (PAU): 8 de setembre
9.00-10.30        Llengua castellana
11.00-12.30      Llengua catalana 
 

Taxes de la PAP

Quotes
Taxa ordinària
Bonificació
50% quota
Bonificació
100% quota
Quota per drets d'examen
32,65 €
16,35 €
0,00 €
Quota per a cadascun dels exercicis matriculats de la PAP
10,95 €
5,50 €
0,00 €

Un cop formalitzada la matrícula per Accesnet, en el termini establert per a cada col·lectiu d’estudiants, cal presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, on correspongui fer el tràmit.
Els estudiants només abonaran un únic import per drets d’examen, independentment que l’alumne es matriculi de la fase específica i de la PAP. 
 
Data d'actualització: 13.03.2014

divendres, 14 de març de 2014

El acertijo de Einstein


EL ENIGMA DE EINSTEIN

Cuando Einstein propuso este acertijo dijo que el 98% de la población mundial no sería capaz de resolverlo.

El acertijo dice así:
Tenemos 5 casas de cinco colores diferentes y en cada una de ellas vive una persona de una nacionalidad diferente.
Cada uno de los dueños bebe una bebida diferente, fuma una marca de cigarrillos diferente y tiene una mascota diferente.

Tenemos las siguientes claves:

 • El británico vive en la casa roja.
 • El sueco tiene un perro.
 • El danés toma té.
 • La casa verde esta a la izquierda de la blanca.
 • El dueño de la casa verde toma café.
 • La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.
 • El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
 • El que vive en la casa del centro toma leche.
 • El noruego vive en la primera casa.
 • La persona que fuma Brends vive junto a la que tiene un gato.
 • La persona que tiene un caballo vive junto a la que fuma Dunhill.
 • El que fuma Bluemasters bebe cerveza.
 • El alemán fuma prince.
 • El noruego vive junto a la casa azul.
 • El que fuma Brends tiene un vecino que toma agua.
Y por ultimo la pregunta:
¿Quién es el dueño del pececito?

diumenge, 9 de març de 2014

Benvolgut alumnat del curs d'accés als Cicles formatius de grau superior.

Us recordo que el dilluns 10 de març s'inicia el període d'inscripció a les proves d'accés. Teniu temps fins el dia 19 i no oblideu realitzar el pagament de les taxes d'examens durant aquest dies.

 • Inscripció: del 10 al 19 de març de 2014
 • Últim dia de pagament de la taxa: 20 de març de 2014 (abans de les 20 h.) 
La inscripció a les proves d’accés a grau superior és des del 10 fins el 19 de març de 2014. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament: Podreu tramitar la inscripció a les secretaries del centre de 9,30 a 13 i de 17,30 a 21 hores. La inscripció es farà per internet i se us lliurarà un resguard d'inscripció i un document de pagament. El procés d'inscripció té un cost d'un euro.
La taxa es pot pagar: mitjançant pagament telemàtic amb targeta bancària des de la pàgina web des d’on es fa la inscripció i s’accedeix al portal de pagament de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, o bé mitjançant la impressió de la carta de pagament que s’obté en el moment de fer la inscripció i el pagament presencial a les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, o bé mitjançant el ServiCaixa.
L’últim dia de pagament és el 20 de març de 2014.
Les persones aspirants han de comprovar l’estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i l’estat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites.

Si teniu cap dubte, feu-m'ho saber.
Salutacions
Josep
Campus25

dimecres, 5 de març de 2014

exàmens segona avaluació CFGS


Benvolgut alumnat de cicles, recordeu que demà dijous 6 de març tenim convocats els exàmens de la part específica de les proves d'accés, i el divendres 7 de març, la part comuna.
 Estudieu molt i molta sort pels exàmens,
 Gràcies i salutacions,
 
 Convocatòria de matins:
 • Part específica: dijous 6 de març de 9,30 a 12.30 hores. En aquest temps caldrà realitzar les dues proves específiques que esteu preparant. Aules 7 i 8
 • Part comuna: divendres 7 de març: de 9.30 a 11.30, les proves de català i castellà. De 12 a 14 hores, les de matemàtiques i anglès.
---------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de tardes:
 • Part específica: dijous 6 de març de 17 a 21.00 hores. En aquest temps caldrà realitzar les dues proves específiques que esteu preparant.
 • Part comuna: divendres 7 de març.
De 17 a 19 hores: prova de castellà i català.
          De 19 a 19.30: descans
          De 19.30 a 21.30: hores: prova d'idioma estranger i matemàtiques.
---------------------------------------------------------------------------------