Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dimecres, 19 de febrer de 2014

Inici inscripcions proves Accés a la Universitat >25 / >45

Avui s'inicia el procès de les proves de l'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
Aquesta inscripció la podeu fer directament a la pàgina web del Departament d'Ensenyament

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.HTML

Tots els nostres alumnes podeu fer-ho també a través del nostre centre. L'import de les tases d'examen és de 87,10€ i la data límit de pagament és el 4 de març.

Esperem que aquesta información us sigui d'interès.

dimarts, 18 de febrer de 2014

Inscripcions a les proves d'Accés de Cicles de Grau Superior

Benvolguts,
us informem de les dates d'inscripció i procediments per les proves lliures d'Accés a Cicles de Grau Superior.

Calendari:

 • Inscripció: del 10 al 19 de març de 2014
 • Últim dia de pagament de la taxa: 20 de març de 2014 (abans de les 20 h.)
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 2 al 10 d'abril de 2014 (fins a les 18 hores).
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 22 d'abril de 2014.
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 29 d'abril de 2014.

Prova:

 • Dimecres 14 de maig, a les 15,30 hores (part comuna)
 • Dijous 15 de maig, a les 15,30 hores (part específica).

Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.

 • Qualificacions provisionals: 27 de maig de 2014
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de maig de 2014
 • Qualificacions definitives: 03 de juny de 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • La inscripció a les proves d’accés a grau superior és des del 10 fins el 19 de març de 2014. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament:
Podreu tramitar la inscripció a les secretaries del centre de 9,30 a 13 i de 17,30 a 21 hores. La inscripció es farà per internet i se us lliurarà un resguard d'inscripció i un document de pagament. El procés d'inscripció té un cost d'un euro.
 • La taxa es pot pagar: mitjançant pagament telemàtic amb targeta bancària des de la pàgina web des d’on es fa la inscripció i s’accedeix al portal de pagament de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, o bé mitjançant la impressió de la carta de pagament que s’obté en el moment de fer la inscripció i el pagament presencial a les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, o bé mitjançant el ServiCaixa.
L’últim dia de pagament és el 20 de març de 2014.
Les persones aspirants han de comprovar l’estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i
l’estat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites.
 • Des del 2 d’abril de 2014 i fins a les 18 hores del 10 d’abril, totes les persones inscrites han de presentar a l’institut triat la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
b) Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa.
b) Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.
c) Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
d) Sol·licitud d’exempció de la part específica per disposar del títol de grau mitjà del mateix grup d'itineraris.
Cal presentar fotocòpia del títol o del resguard de sol.licitud del títol
 • En el moment de la presentació, la persona aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s’ha inscrit telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades. La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació del motiu d’exclusió, si s’escau, i les possibles exempcions atorgades, es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament a partir del dia 22 d’abril de 2014.
 • La llista definitiva de persones inscrites, amb la indicació del motiu d’exclusió, si s’escau, i de les possibles exempcions atorgades, es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament, a partir del dia 29 d’abril de 2014.
 • Prova d’accés al grau superior.
Les persones aspirants s’han de presentar a l’institut 30 minuts abans de l’inici.
 • Part comuna: comença a les 15,30 hores del dia 14 de maig de 2014. El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts: a) el primer bloc correspon a llengua catalana i llengua castellana, i b) el segon bloc a la resta de matèries. A l’inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.
 • Part específica: comença a les 15,30 hores del dia 15 de maig de 2014. El temps per realitzar la part específica és de 3 hores i es desenvolupa en un únic bloc temporal.
Documentació i material que s’ha de portar en el moment de fer la prova:
a) Original del DNI o document equivalent d’identificació de l’aspirant que permeti a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat.
b) Si escau, certificació de la superació del curs de preparació a Campus25.
c) Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.
d) Si escau, material específic que s’hagi fet públic al tauler d’anuncis del centre i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.
 • Les persones inscrites que no hagin pogut presentar-se a la prova d’accés per causes de força major alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la convocatòria d’incidències en els instituts que es determinin. És necessari presentar una sol·licitud a l’institut triat en el moment de la inscripció per la persona inscrita no més tard de les 12 hores del dia 16 de maig de 2014. La comissió avaluadora corresponent resol la sol·licitud, i la relació de persones aspirants admeses i excloses es publica a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, amb indicació de l’institut on han d’anar, no més tard del 20 de maig de 2014.
 • Qualificacions provisionals: 27 de maig de 2014.
 • Qualificacions definitives: no més tard del 03 de juny de 2014.

dimecres, 5 de febrer de 2014

Inici nous cursos d'anglès

Preparats, llestos, ja! Comencem nous cursos d'anglès a partir del 3 de febrer. En tenim de tota mena: intensius de 6 hores, regulars de 3 hores, a distància, semipresencial... Esperem amb molta il·lusió l'inici i els nous alumnes que vénen a aprendre més anglès amb nosaltres i a preparar-se pels exàmens oficials de Cambridge!